My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย

My Husband Oh Jak Doo - บรรยายไทย

My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย

บอกเล่าเรื่องราวของฮันซึงจู(ยูอี) สาวโสดช่วงกลางๆของอายุ 30 ปี เพื่อบรรลุฐานะทางสังคมเพื่อให้ได้ชื่อของว่า “ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว” โดยแต่งงานกับโอจั๊กดู(คิมคังอู) ผู้ชายไร้เดียงสาที่ชอบธรรมชาติ 100% (คนที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติโดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย) เป็นสามีของเธอ

My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
My Husband Oh Jak Doo – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย