MIT Mysterious Incredible Terminator – หน่วยสืบสายฟ้าไฮสคูล

MIT Mysterious Incredible Terminator - หน่วยสืบสายฟ้าไฮสคูล

MIT Mysterious Incredible Terminator – หน่วยสืบสายฟ้าไฮสคูล

เพื่อให้โรงเรียนเซิ่งอิงมีองค์กรลับสายฟ้าตามตำนาน….แต่แท้ที่จริงแล้วไม่เคยมีมาก่อน