Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน

Men With No Shadows - Dr.โอ สยบซาตาน

Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน

โอวหยางเจิ้นหัวรับบทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยา
เขาได้พบกับหยังอี้ ซึ่งมีปัญหาเรื่องผิวหนัง และตกหลุมรักเธอ
จึงได้พยายามคิดหายาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเธอ

ขณะที่เขากำลังจะสารภาพรักกับหยังอี้
โอวหยางเจิ้นหัวก็ได้พบกับหนุ่มประหลาดหลินฟง
ที่มีอะไรบางอย่างทำไห้เขาไม่แน่ใจว่า หลินฟงเป็นมนุษย์หรือไม่

Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 19 จบ - ไฟล์เสีย
Men With No Shadows – Dr.โอ สยบซาตาน – ตอนที่ 19 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย