Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย

Medical Top Team - หมอเทพทีมกู้ชีพ - บรรยายไทย

Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย

ละครเรื่องนี้เกี่ยวกับการเดินทางของกลุ่มแพทย์ดรีมทีมหรือสุดยอดทีมแพทย์ ซึ่งมีทักษะโด่งดังระดับประเทศและมีหมอรายล้อม สุดยอดทีมแพทย์ได้ก่อตั้งด้วยจุดประสงค์ในการบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดต่อทุก ๆ คน แต่ก็ต้องเผชิญกับเรื่องยุ่ง ๆ จากผลตอบรับที่ล้นหลาม เนื่องจากความต้องการที่จะได้รับการบริการรักษาอย่างดีนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เรื่องนี้จะชี้ถึง พัคแทซิน (ควอนซังอู) ผู้ซึ่งโต้แย้งว่าทุกคนนั้นต้องมีความเสมอภาคกันก่อนเข้ารับการรักษา กับคนที่กล่าวว่าคนเราควรได้รับการรักษาแตกต่างกันไปต่างความสามารถ ละครเรื่องนี้ถามถึงคุณค่าของการรักษาผู้คนว่าที่แท้จริงแล้วมันคืออะไร ท็อปทีมนั้นก่อตั้งจากความตั้งใจจริง กลับต้องเจอปัญหาที่คาดไม่ถึง

ละครเรื่องนี้จึงสื่อตัวละครที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะความต้องการของตัวเองตามสัญชาติญาณของมนุษย์ทั่ว ๆ ไปที่ไม่ยอมสูญเสียสิ่งใดแม้ต้องเผชิญกับพายุที่โหมใส่ ละครเรื่องนี้ต้องการสื่อให้เห็นถึงบทบาทของตัวละครที่ต้องอดทนต่อบาดแผลที่ยากจะรับไหว และมารวมตัวกันเป็นทีม พร้อมกับข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกันโดยรวมเอาความเข้มแข็งของแต่ละคนเข้าไว้ด้วยกัน ค่อยๆเข้าใจกันและกัน และรับรู้ถึงความเจ็บปวดของแต่ละคน ช่วยกันเยียวยารักษาคนอื่นนั้นก็เปรียบเสมือนการรักษาตัวเองอย่างหนึ่ง

Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 จบ - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Medical Top Team – หมอเทพทีมกู้ชีพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย