บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Marco Polo

Marco Polo

Marco Polo

Marco Polo (มาร์โค โปโล ผจญภัยสุดขอบโลก) ศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล พ่อค้าชาวเวนิชออกเดินทางไปกับบาทหลวงคู่หนึ่ง เพื่อเผยแพร่ศาสนาโดยมีวังของกุบไลข่านแห่งอาณาจักรมองโกลเป็นจุดหมาย Marco Polo (มาร์โค โปโล ผจญภัยสุดขอบโลก) การเดินทางจากยุโรปสู่เอเชียผ่านทีราบสูงปารีร์อันทุรกันดาร
ทำให้ขบวนนักบวชต้องถอดใจหันหลังกลับไป
Marco Polo (มาร์โค โปโล ผจญภัยสุดขอบโลก) ออกอากาศทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น.