บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

MacGyver Season 2

MacGyver Season 2

MacGyver Season 2

MacGyver Season 2 Angus Mac MacGyver เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลับของรัฐบาล ที่ซึ่งเขาใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและเอาตัวรอดจากภยันตรายต่างๆ นอกจากนี้ Mac ยังมีสมาชิกเข้าร่วมในทีมซึ่งปฏิบัติงานลับทั่วโลก ได้แก่ Jack Dalton ทำหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยและข่าวกรอง อดีตทีม Delta Force, Riley Davis แฮกเกอร์สาว, Wilt Bozer รูมเมทของ Mac สมาชิกทีมคนล่าสุด และ Matty Web ตำนานของปฏิบัติการลับ Covert operation ซึ่งได้มาเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการพิเศษคนใหม่ของมูลนิธิ Phoenix