Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย

Love Frequency 37_2 - บรรยายไทย

Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย

เป็นละครโรแมนติกที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ไม่ยาก เป็นเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์ ออกอากาศตอนแรก 12 พฤศจิกายนนี้ค่ะ นักแสดงนำประกอบไปด้วย ลีจินวุก, อิมยูนจอง, อายอง DalShabet, จินฮยอนบิน, ชเวยูนโซ, และยูนกอน

Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 จบ - ไฟล์เสีย
Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Love Frequency 37_2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย