Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์

Lost Love In Times - อภินิหารรักเหนือบัลลังก์

Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์

เฟิ่งชิงเฉิน (หลิวซือซือ) เดินทางข้ามกาลเวลา ไปคุ้มครองเชื้อพระวงศ์ จนได้พบกับ หยวนหลิง (เฉินเหว่ยถิง) องค์ชายแห่งรัฐเว่ยตะวันตก และรู้สึกชื่นชอบในตัวของ หยวนหลิง จึงได้เขาจนได้ขึ้นครองราชย์ และในวันแต่งงานของหยวนหลิงกับชิงเฉินนั้นเอง ปรากฏว่า หยวนจ้าน( สวีไห่เฉียว) ได้นำกองกำลังเข้ามาทำการปฏิวัติ เฟิ่งชิงเฉิน ได้ใช้พลังเวทย์มนต์ของเธอ ยับยั้งการนองเลือดในครั้งนี้ และเธอได้เป็นกาวใจประสานรอยร้าว ให้หยวนหลิงและหยวนจ้าน ความสงบสุขจึงได้กลับคืนสู่ดินแดนอีกครั้ง

Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 32 จบ - ไฟล์เสีย
Lost Love In Times – อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ – ตอนที่ 32 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย