Long Fei Long Feng Fei Feng – ยอดกุนซือสมองปราชญ์

Long Fei Long Feng Fei Feng - ยอดกุนซือสมองปราชญ์

Long Fei Long Feng Fei Feng – ยอดกุนซือสมองปราชญ์

ปลายราชวงศ์ชิงรัชกาลกวางซี่ฮ่องเต้ บ้านเมืองประสบภาวะภายในอ่อนแอ ภายนอกข้าศึกรุกราน ประเทศจีนซึ่งปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นเวลานานนับพันปีจึง ต้องปรับสภาพให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พระนางซูสีไทเฮาทรงประทับหลังม่านว่าราชการแผ่นดินเพื่อค้ำยันราชบัลลังก์ กวางซี่ฮ่องเต้ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะปฏิรูปการปกครองด้วยไม่อยากเป็นฮ่องเต้หุ่นเชิดอีกต่อไป