บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Line Romance – สื่อรักทางไลน์ – บรรยายไทย

Line Romance - สื่อรักทางไลน์ - บรรยายไทย

Line Romance – สื่อรักทางไลน์ – บรรยายไทย

เป็นเรื่องของหลิงหลิงเธอเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
เธอได้เดินทงมาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ ในขณะที่
เธอได้ชมความงามของทัศนียภาพอยู่นั้นเธอก็ได้พบ
กับหนุ่มหล่อชาวเกาหลี ซึ่งเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นนักดนตรี
และเป็นโปรดิวเซอร์ที่โด่งดังของเกาหลี ซึ่งเขามานาม
ว่า ลีมินโฮ นั้นเองเขาก็กำลังที่จะเดินชมความงามของ
สถานที่เพื่อที่จะหาแรงบันดาลใจไปแต่งเพลงของเราอยู่
แต่แล้วเขาก็ได้พบกับหลิงหลิง ซึ่งทำให้เขาได้รับความ
สดใจในตัวเธอ ทำให้เขามีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง
ใหม่ของเขา ซึ่งเพลงที่เขาได้แต่งขึ้นนี้มีความไพเราะสดใจ
ซึ่งทำให้เขาได้แต่งเพลงได้สำเร็จก่อนที่หลิงหลิงจะเดิน
ทางกลับประเทศจีน ซึ่งเขาทั้งสองได้แลก Line ซึ่งกัน
และกัน ทำให้เขาคุยกันผ่านทาง line ความสนิทสนมและ
สร้างเป็นความรักที่ไม่มีภาษาและระยะทางมาเป็นตัวขัด
ขวางเรื่องความรักที่ไร้พรมแดน ซึ่งเขาได้ใช้ Line
ผ่านทางมือถือความรักหวานๆ ซึ่งๆ ก็ได้โบยบินไปหากัน
และกัน… โปรดติดตามชมรักหวานๆผ่าน Line จากซีรีย์เรื่องนี้