Lady and Liar – บรรยายไทย

Lady and Liar - บรรยายไทย

Lady and Liar – บรรยายไทย

เรื่องราวของคุณหนูผู้เคราะห์ร้าย ถูกโจรสาวสวมรอย จนต้องไปตกระกำลำบาก
เกี่ยวกับนางเอกที่เดิมที่เป็นลูกผู้ดีที่ถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่ยากจนแต่จริงๆแล้ว เป็นคุณหนู ระหว่างนั้นมาเธอก็ไปถูกตาต้องใจพระเอกที่เป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ในสมัยนั้น แต่เธอเองก็ไม่ได้มีใจให้พระเอก จนกระทั้งวันหนึ่งมีคนมาที่บ้านแล้วบอกว่าเธอเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่ เธอเลยต้องเดินทางไปพบพ่อแม่ที่แท้จริง ระหว่างขึ้นรถไฟมีเหตุการณ์ให้เธอได้รู้จักโจรสาวคนหนึ่งที่บังเอิญขึ้นรถไฟมาด้วย คุยกันถูกคอ ด้วยความใจง๊ามงามของนางเอก เลยให้เสื้อผ้าโจรใส่ ให้แต่งตัวเหมือนเธอ แล้วรถไฟก็เกิดอุบัติเหตุ นางเอกจะตกจากรถไฟ แต่โจรสาวจับมือไว้ทัน แต่ด้วยความโลภโจรสาวไม่ช่วยนางเอกแล้วปล่อยมือให้ตกรถไฟไปแทน จากนั้นคุณเธอก็ไปสวมรอยเป็นคุณหนูแทน ในขณะที่นางเอกตกรถไฟรอดตายแต่ความจำเสื่อม เหตุการณ์จะเป็นเช่นไร ติดตามได้ใน Lady And Lair

Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Lady and Liar – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย