บาคาร่า

Krypton Season 1

Krypton Season 1

Krypton Season 1

Krypton Season 1 เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนดาว คริปทอน คือดาวบ้านเกิดของซุปเปอร์เเมน เเละ ซุปเปอร์เกริล เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายร้อยปีก่อนบนดาวคริปตันที่เกี่ยวข้องกับตระกูล EL ของซุปเปอร์เเมน จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีซูปเปอร์เเมน