Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย

Koshoku Robot - มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท - บรรยายไทย

Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย

อาริโอกะ ไดกิ,ทาคาคิ ยูยะ และยาโอโตเมะ ฮิคารุ ทั้ง3คนจะแสดงเป็นตัวเอกในละครเรื่องใหม่แกะกล่อง “koshoku robot(มื้อเหงาๆกับโรบอท)” ภาค1

Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 ตอนจบ - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 ตอนจบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 ตอนจบ (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 ตอนจบ (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Koshoku Robot – มื้อเหงาๆกับเหล่าโรบอท – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 ตอนจบ (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย