บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Kinkyu Torishirabeshitsu – Emergency Interrogation Room – บรรยายไทย

Kinkyu Torishirabeshitsu - Emergency Interrogation Room - บรรยายไทย

Kinkyu Torishirabeshitsu – Emergency Interrogation Room – บรรยายไทย

เรื่องย่อ
Poor LIN SHEUNG CHUN (Esther Kwan) is sold to KWAN s family as a concubine but her husband passes away accidentally. Losing husband has caused the first wife WONG YEUK LAM (Michelle Yim) erratic behaviour. CHUN has no choice but to take up all family responsibilities including operation of the family s bistro. During the time, MA WING CHING (Roger Kwok) and LEI SHI MUI (Regen Cheung) are swindling around, their schemes get unveiled by CHUN. However, LAM mistakenly recognizes CHING as her senior apprentice and she runs after him all the time. CHING seizes the chance to swindle money by working at the bistro. After a series of incidents, CHUN and CHING unexpectedly have crush on each other. CHUN feels caught in the middle between CHING and her childhood friend LEUNG GAU MUI (Derek Kwok). All of a sudden, LAM s second senior apprentice YAM FEI YEUNG (Lawrence Ng Wai Kwok) returns home with his foster son YAM SHING TIN (Oscar Leung). YEUNG hopes to get LAM s heart back to him but CHUN believes that he has intentions behind it. Coming as a surprise, she discovers the secret of CHING…