บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

King of Hades – เงี่ยมหล่ออ้วง เจ้ายมบาล

King of Hades - เงี่ยมหล่ออ้วง เจ้ายมบาล

King of Hades – เงี่ยมหล่ออ้วง เจ้ายมบาล

เทียนหลอและเนี่ยนหนูเคยเป็นคู่รักกัน …
เทียนหลอและเนี่ยนหนูเคยเป็นคู่รักกัน เพราะถูกเทพน้ำและเทพไฟขัด
ขวาง จึงต้องแยกทางกัน เหยียนหลอจึงไปร้องทุกข์กับอู๋เหมินจนกระทั่ง
ทำความผิดต้องไปรับโทษอยู่ในยมโลกและได้พบเนี่ยนหนูอีกครั้ง แต่เนี่ย
นหนูกลับได้เป็นเมียของเจ้าแห่งผี แต่ในท้องของนางมีเลือดเนื้อของเหยี
ยนหลอ จึงวางแผนส่งลูกชายให้ไปเกิดที่โลกมนุษย์ ทำให้เจ้าแห่งผีโกรธ
แค้นมาก จึงเกิดศึกใหญ่ที่ทำให้ยมโลกต้องสั่นสะเทือนและปั่นป่วนจนถึง
แดนสวรรค์ ซึ่งแม้แต่เง็กเซียนฮ่องเต้ก็มิอาจจะต้านทานศึกครั้งนี้ได้ เพื่อ
ช่วงชิงความเป็นเจ้าแห่งยมบาลและคนรักแม้สวรรค์พินาศข้าก็ยอม

นำแสดงโดย : เฉินไท่หมิง เซี้ยงหมิง หงเจาหยง เฉินฮั่วเหว่ย