Justice Sung – วีรบุรุษพิทักษ์ธรรม ภาค 1

Justice Sung - วีรบุรุษพิทักษ์ธรรม ภาค 1

Justice Sung – วีรบุรุษพิทักษ์ธรรม ภาค 1

เรื่องราวของทนายความปากเอกเเห่งกวางเจา ซ่งซื่อเจี้ย ในแผ่นดินไม่มีใครกล้าสู้ฝีปากเค้าเค้าต้องเผชิญกับคดีความหลายคดี(ซึ่งสนุกมาก เดากันไม่ถูกเลย ) ซึ่งแต่ละคดี ในบางครั้งก็ต้องเอาชีวิตของครอบครัวเข้าไปเสี่ยง แต่ด้วยความฉลาดของเค้าก็ยังผ่านพ้นไปได้