บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Justice Bao – เปาบุ้นจิ้น เทพผดุงคุณธรรม

Justice Bao - เปาบุ้นจิ้น  เทพผดุงคุณธรรม

Justice Bao – เปาบุ้นจิ้น เทพผดุงคุณธรรม

ซี่รี่ย์ชุดประกอบด้วยตอน “ดอกไม้แห่งความรัก” “ประหารกงซุน” และ “ศึกสองแคว้น” ที่ได้เล่าถึงเปาบุ้นจิ้น เทพผู้ทรงธรรม ผู้ผดุงความยุติธรรม และล้างมลทินให้กับผู้บริสุทธิ์ ถึงเป็นการสืบสวนสามคดีที่ลึกลับซับซ้อน แต่ไม่อาจปกปิดสายตาของเปาบุ้นจิ้นไปได้ เบาะแสต่างๆได้ถูกรวบรวมเพื่อพิสูจน์ความจริง อาชญากรที่แท้จริงก็มิอาจลอยนวล