Just Between Lovers – บรรยายไทย

Just Between Lovers - บรรยายไทย

Just Between Lovers – บรรยายไทย

เรื่องราวของคนสองคนที่สูญเสียคนที่รักไปด้วยอุบัติเหตุ ทั้งสองพยายามที่จะใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่นึกถึงความเจ็บปวดเหล่านั้น อีคังดู (จุนโฮ 2pm) เติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวย เขามีความฝันว่าอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ แต่ชีวิตของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อ อุบัติเหตุร้ายได้พราดชีวิตของพ่อเขา และอุบัติเหตุนั้นได้ทำให้ขาเขาได้รับบาดเจ็บด้วย นี่จึงเป็นจุดจบความฝันในการเป็นนักฟุตบอลของเขา ต่อมาคังดูก็ได้เสียแม่ของเขาไปอีกคนเนื่องจากโรคมะเร็ง นั่นทำให้เขามีหนี้สินที่ได้รับมาจากแม่เขามากมาย เขาต้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าราคาถูกและพยายามหาเงินมาเพื่อจ่ายหนี้ที่มีอยู่ แต่โชคร้ายก็เหมือนจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อฮามุนซู มาพบเขาในช่วงที่ตกต่ำที่สุดของชีวิตของเขา มุนซูก็มีบาดแผลที่ซ่อนไว้ข้างในเช่นกันเนื่อจากเธอได้สูญเสียน้องของเธอจากอุบัติเหตุรถยนต์เช่นกัน หลังจากที่ทั้งสองคนได้พบกัน ทั้งสองจะสามารถช่วยกันข้ามผ่านช่วงชีวิตที่ยากลำบากนี้และค้นหาเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของพวกเขาได้หรือไม่กันนะ?
อีกังดู(อีจุนโฮ) ฝันถึงการเป็นนักฟุตบอล แต่อุบัติเหตุก็จบลงความฝัน พ่อของเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุและเขาหักขา อีกังดู เขากลายเป้นคนไม่มีอะไรและสูญเสียเวลาของเขา อีกังดู ได้พบกับฮามุนซู(วอนจินเอ)

ฮามุนซู ทำงานโมเดลสถาปัตยกรรม ยังต้องทนทุกข์ทรมานจากอุบัติเหตุที่ฆ่าพี่น้องที่อายุน้อยกว่า เธอได้รับความทุกข์ทรมานจากความรู้สึกผิดที่เธอรอดชีวิต เธออาศัยอยู่ในชีวิตของเธออย่างจริงจังในขณะที่อดกลั้นความรู้สึกของเธอ หลังจากได้พบกับอีกังดู มุนซู เริ่มแสดงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ของเธอ

Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Just Between Lovers – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย