ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น

ICAC - หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น

ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น

ICAC ย่อมาจาก Independent Commission Against Corruption เป็นองค์กรอิสระที่มีทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นในฮ่องกง ขอก็อปมาเลยละกันครับ

เมื่อราวทศวรรษที่ 60 ฮ่องกงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นแทรกซึงอยู่ในทุกองค์กร จนเป็นบ่อเกิดปัญหาสังคมมากมาย ในที่สุดเมื่อประชาชนทนไม่ไหวกับความฟอนเฟะของสังคมในขณะนั้น จึงมีเกิดการปฏิรูปสังคมขนานใหญ่ นำไปสู่การก่อตั้งองค์การปราบปรามคอร์รับชั่น ที่รู้จักกันในชื่อ ICAC