ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น

ICAC - หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น

ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น

ICAC ย่อมาจาก Independent Commission Against Corruption เป็นองค์กรอิสระที่มีทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นในฮ่องกง ขอก็อปมาเลยละกันครับ

เมื่อราวทศวรรษที่ 60 ฮ่องกงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นแทรกซึงอยู่ในทุกองค์กร จนเป็นบ่อเกิดปัญหาสังคมมากมาย ในที่สุดเมื่อประชาชนทนไม่ไหวกับความฟอนเฟะของสังคมในขณะนั้น จึงมีเกิดการปฏิรูปสังคมขนานใหญ่ นำไปสู่การก่อตั้งองค์การปราบปรามคอร์รับชั่น ที่รู้จักกันในชื่อ ICAC

ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 3 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 3 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 3 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 5 จบ - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 5 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 5 จบ (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 5 จบ (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 5 จบ (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 4 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 4 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 4 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 2 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 2 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
ICAC – หน่วยปราบปราม คอรัปชั่น – ตอนที่ 2 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย