ICAC – พยัคฆ์ร้ายไอซีเอซี

ICAC - พยัคฆ์ร้ายไอซีเอซี

ICAC – พยัคฆ์ร้ายไอซีเอซี

นำแสดง: กัวฟู่เฉิง (Aaron Kwok) / Athena Chu / กวนหย่งเหอ (Ester Kwan) / เว่ยจุ้นเจี๊ยะ (Marco Ngai)