Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์

Heroes of Sui and Tang - สุยถัง ศึกสองราชวงศ์

Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์

หยางเจียน อดีตขุนนางชั้นสูงได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็น ฮ่องเต้สุยเหวินตี้ เหตุการณ์ในราชสำนักเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่ออ หยางหย่ง พระราชโอรสองค์โตลุ่มหลงในสุรานารีจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งรัชทายาท และได้มีการแต่งตั้ง หยางกว่าง พระราชโอรสองค์รองให้ขึ้นรับตำแหน่งเป็นรัชทายาทแทน ภายใต้การปกครองของฮ่องเต้สุยเหวินตี้ พระองค์ต้องการวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น จึงมีรับสั่งให้ หยางกว่างออกทำศึกสงครามบุกยึดหัวเมืองต่างๆ ทำให้แผ่นดินร้อนระอุลุกเป็นไฟ

ในช่วงที่ราชวงศ์สุยเข้าครอบครองแผ่นดิน หยางกว่างเกิดเหิมเกริมหลงใหลในอำนาจจึงวางแผนกำจัดขุนนางที่คิดเป็น ปฏิปักษ์ขัดขวางการขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้ในรัชกาลถัดไป หลี่หยวน ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ตกเป็นเป้าหมายในการลอบสังหาร ฉินซูเป่า ขุนพลหนุ่มผู้ผดุงคุณธรรมจึงได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือจนทำให้หลี่หยวนนั้น สามารถแคล้วคลาดปลอดภัยจากการถูกปองร้าย ในขณะที่ หลี่ซื่อหมิน บุตรชายคนรองของตระกูลหลี่ ได้จัดตั้งกองกำลังทหารที่นำทัพโดยสองขุนพลผู้กล้าอย่างฉินซูเป่า และ เฉิงเหย่าจิน ไว้คอยต่อกรเตรียมรับมือกับกองทัพทหารแห่งราชวงศ์สุย

พบกับการต่อสู้รบพุ่งอันดุเดือดเรื่องราวประวัติศาสตร์ช่วงยุคสมัยรอยต่อ ระหว่างราชวงศ์สุยกับราชวงศ์ถังได้ในสุดยอดซีรีส์จีนเรื่อง สุยถัง ศึกสองราชวงศ์

Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 56 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 56 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 55 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 55 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 57 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 57 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 54 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 54 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 58 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 58 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 52 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 52 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Heroes of Sui and Tang – สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย