Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า

Her Lovely Heels - อุบัติรักร้านรองเท้า

Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า

เรื่องย่อ

ชินจีฮู (Kara) สาวที่หวาดกลัวความรัก เพราะความเจ็บปวดจากรักครั้งแรกยังคงฝั่งอยู่ในใจทำให้เธอไม่กล้าพบรักครั้งใหม่ จนกระทั่ง โอแทซู (Hong Jong Hyun) เขาเข้าผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอ ได้ให้ความรัก ความใส่ใจทำให้ชินจีฮู ประทับใจ จนเรียกเขาว่า นายพลาสเตอร์ จากหญิงสาวที่เก็บตัวไม่กล้ามีความรัก ในวันนี้ ชินจีฮูได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดและ สารรักกับ โอแทซู เรื่องราวความรักโรแมนติคนี้จะเป้นอย่างไรต่อไป ติดตามกันได้เลย…

Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 10 จบ - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Her Lovely Heels – อุบัติรักร้านรองเท้า – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย