Forever Enemies – บรรยายไทย

Forever Enemies - บรรยายไทย

Forever Enemies – บรรยายไทย

เราไม่สามารถเรียกใครเป็นศัตรูได้ นอกเสียจากว่าจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเขา ศัตรูไม่ใช่คนที่จะไม่เกี่ยวข้องกับเราเพราะเหตุนี้ จึงไม่แปลกนัก ที่ครอบครัวเดียวกันจะเป็นศัตรูกันเสียเอง “Forever Enemies” จะสะท้อนให้เห็นว่าคนในครอบครัวนี้กลับกลายเป็นศัตรูกันได้อย่างไร พวกเขาต่างตระหนักว่าพวกเขามาพัวพันกันได้เพราะความลับเล็ก ๆ