Five Enough – บรรยายไทย

Five Enough - บรรยายไทย

Five Enough – บรรยายไทย

เป็นซีรีส์ครอบครัวชวนอบอุ่นหัวใจ พ่อหม้ายลูกติดวัยกลางคนกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งต้องรับศึกหนักทั้งเรื่องที่บ้านและที่ทำงานในแต่

ละวัน ทั้งสองพบกันและกลายเป็นความรักครั้งใหม่ กว่าจะได้อยู่ด้วยกัน พวกเขาต้องผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย และทั้งคู่ก็ได้ทำให้คน

รอบข้างพวกเขาสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นนั้นด้วย แม้ว่าพวกเขาจะพบเจอปัญหาต่าง ๆ นานา แต่ความรักก็สามารถเอาชนะได้ทุกสิ่ง