บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Female Bodyguard of Song Dynasty – ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน

Female Bodyguard of Song Dynasty - ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน

Female Bodyguard of Song Dynasty – ยอดหญิงองครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน

เมื่อวันหนึ่งตราหยกของ จักรพรรดิซ่งไท่จง ฮ่องเต้องค์ที่สองของราชวงศ์ซ่งถูกชิงไป ฮ่องเต้ทรงมีรับสั่งให้เวลาสามพี่น้องหนึ่งร้อยวันในการไขคดี หากทำไม่ได้จะต้องโทษประหารชีวิต
และหนึ่งในหลักฐานที่พวกนางมีคือแหวนที่ตัดมาได้จากนิ้วของคนร้าย เดาว่ามีที่มาจากแคว้นต้าจี และนี่..คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวยอดองครักษ์หญิงแห่งราชวงศ์ซ่ง