Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง

Feast of the Gods - ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง

Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง

อารีรัง ภัตตาคารอาหารเกาหลีต้นตำรับระดับประเทศ ได้มีการแข่งขันเพื่อหาผู้สืบทอดรุ่นที่ 4 ระหว่างซอนโตฮี กับ เบ็กซอลฮี โดยซอนโตฮีเป็นฝ่ายชนะ และเบ็กซอลฮีที่เจ็บแค้นกลับต้องมาเจ็บปวดมากขึ้น เมื่อรู้ว่าการแข่งครั้งนี้ ทำให้เธอเสียหนึ่งในลูกชายของตัวเองไป ซอนโตฮีได้พาสามีและลูกไปฉลองบนเรือสำราญ แต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น เมื่อฮาอินจูลูกสาวของเธอได้พลัดตกเรือไป พร้อมกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มาพร้อมลูก ซอนโตฮีเสียใจจนจำลูกของผู้หญิงที่ตกเรือไปเป็นลูก สามีเธอจึงได้รับเด็กคนนั้นมาเลี้ยง ในฐานะฮาอินจู โดยที่ซอนโตฮีจำไม่ได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของตัวเอง
ขณะที่ฮาอินจูเองได้รับการช่วยเหลือ และรอดชีวิตมาได้ กลับต้องไปใช้ชีวิตลำบากอยู่ที่เกาะอู โดยมีชื่อใหม่ว่าโกจุนยอง เมื่อแม่บุญธรรมโกจุนยองเสียชีวิต จึงต้องมาทำอาหารเลี้ยงชีพ เพราะพ่อบุญธรรมไม่เอาไหน สุดท้ายเมื่อถูกพ่อบุญธรรมทิ้งไป จึงต้องไปทำงานที่อื่น ขณะที่ไปทำงาน เธอได้พบกับชอยเจฮา และทำให้มีโอกาสได้กลับมาอารีรัง โดยที่ไม่รู้ว่าแม่แท้ ๆ ของตนเองคืออาจารย์ใหญ่รุ่นที่ 4 ของอารีรัง ด้วยพรสวรรค์อันโดดเด่น ทำให้โกจุนยองเป็นที่สนใจของเบ็กซอลฮี และต้องการจะดึงตัวมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นซอนโตฮี
ที่อารีรังเขาได้พบกับคิมโดยุน โดยไม่รู้ว่าคิมโดยุนเป็นลูกชายเบ็กซอลฮี และไม่ลงรอยกับแม่ในกรณีที่ทำให้พี่ชายเขาตาย คิมโดยุนกับชอยเจฮาจะเป็นคนที่คอยช่วยโกจุนยอง จากซองยอนอู เด็กสาวที่ถูกนำมาเลี้ยงในฐานะฮาอินจู ชีวิตที่อารีรัง โกจุนยองต้องเรียนรู้และคับเคี่ยวเรื่องทำอาหารกับซองยอนอู (ที่อยู่ในฐานะฮาอินจู) อีกทั้งโดนแกล้งสารพัด เนื่องจากยอนอูอิจฉาในพรสวรรค์ และกลัวว่าโกจุนยองจะมาแย่งความเป็นลูกสาวบ้านนี้คืนไป เมื่อโกจุนยองรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วตัวเองต่างหากคือฮาอินจู ก็ต้องพยายามเพื่อทำให้แม่ฟื้นความทรงจำ และกลับไปเป็นลูกสาวของซอนโตฮีให้ได้

Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 32 จบ - ไฟล์เสีย
Feast of the Gods – ยอดเชฟสาว หัวใจทรนง – ตอนที่ 32 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย