Falling in Love with Me (2023) โอมเพี้ยง จะเสกให้เธอตกหลุมรัก ซับไทย

Falling in Love with Me (2023) โอมเพี้ยง จะเสกให้เธอตกหลุมรัก ซับไทย

Falling in Love with Me (2023) โอมเพี้ยง จะเสกให้เธอตกหลุมรัก ซับไทย เรื่องราว จะเสกให้เธอตกหลุมรัก ถงอวี่ซินมีสร้อยวิเศษเส้นหนึ่งที่จะทำให้คนอื่นหลงรักเธอ 1 ชั่วโมง เธอกับถังอวี่ถงจูบกันอย่างไม่ได้ตั้งใจ ทำให้สร้อยย้ายไปหาอีกฝ่าย ถงอวี่ซินที่สูญเสียเวทมนตร์กลับไปเป็นคนเดิม เธอร้อนใจคิดอยากแย่งสร้อยคืนมาจากถังอวี่ถง บทเรียนแสนโรแมนติกของความรักและดนตรีได้เปิดฉากขึ้นแล้ว รักแรกแสนบังเอิญทำให้เรื่องราวในอดีตย้อนคืนมา