Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์

Dong Yi - ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์

Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์

เรื่องราวในละครอ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าซุกจง กษัตริย์องค์ที่ 19 แห่งราชวงศ์โชซอน เนื้อเรื่องกล่าวถึง “ทงอี” เด็กผู้หญิงซึ่งถือกำเนิดในชนชั้นทาส แต่ครอบครัวก็พบกับความอยุติธรรมเป็นเหตุให้พ่อและพี่ชายของตนเสียชีวิตไป จึงได้อาศัยเพื่อนสนิทของพี่ชายเข้าไปเป็นนางรับใช้ประจำกองดนตรีในวังหลวง ต่อมาเกิดเหตุการณ์ดนตรีวิบัติ ทงอีสามารถสืบหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้ได้ ขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้าซุกจง ซึ่งปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลไต่สวน ถือเป็นการฉายแววความสามารถออกมาจนเป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้าซุกจง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนางในฝ่ายตรวจการซึ่งมีหน้าที่ดูแลคดีในวังหลวง

เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นนางในฝ่ายตรวจการ ทงอีพยายามที่จะสืบคดีเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับพ่อและพี่ชายที่ตายไป พร้อม ๆ กับที่เธอเองก็สร้างผลงานมากมายจนได้เข้าเฝ้าพระเจ้าซุกจงอย่างเป็นทางการ เธอมีความสามารถจนเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าซุกจงจนก่อเกิดความสัมพันธ์ขึ้น จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นนางในถวายตัว และภายหลังก็ได้เลื่อนขั้นเป็นพระสนมซุกวอน แต่ก็มีพระสนมฮีบิน ที่คอยวางแผนให้ร้ายนางมาตลอด นางจึงต้องอาศัยความดีและความสามารถในการคลี่คลายคดีในการช่วยให้ตนเองรอดพ้นจากวิกฤติครั้งแล้วครั้งเล่า

แม้ว่าต่อมา นางจะมีโอกาสได้เป็นพระมเหสี แต่ก็ปฏิเสธตำแหน่งนี้เพื่อที่จะปกป้ององค์ชายรัชทายาท องค์ชายลียุนซึ่งเป็นพระโอรสของพระสนมฮีบินและเพื่อองค์ชายกึม (องค์ชายยอนอิง) ซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์เอง จึงได้ถวายองค์ชายกึม (องค์ชายยอนอิง) ให้เป็นพระโอรสบุญธรรมของพระมเหสี แล้วเลือกที่จะไปอยู่นอกวังหลวง เพื่อคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่ได้รับความยุติธรรม