Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์

Dong Yi - ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์

Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์

เรื่องราวในละครอ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าซุกจง กษัตริย์องค์ที่ 19 แห่งราชวงศ์โชซอน เนื้อเรื่องกล่าวถึง “ทงอี” เด็กผู้หญิงซึ่งถือกำเนิดในชนชั้นทาส แต่ครอบครัวก็พบกับความอยุติธรรมเป็นเหตุให้พ่อและพี่ชายของตนเสียชีวิตไป จึงได้อาศัยเพื่อนสนิทของพี่ชายเข้าไปเป็นนางรับใช้ประจำกองดนตรีในวังหลวง ต่อมาเกิดเหตุการณ์ดนตรีวิบัติ ทงอีสามารถสืบหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้ได้ ขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้าซุกจง ซึ่งปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลไต่สวน ถือเป็นการฉายแววความสามารถออกมาจนเป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้าซุกจง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนางในฝ่ายตรวจการซึ่งมีหน้าที่ดูแลคดีในวังหลวง

เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นนางในฝ่ายตรวจการ ทงอีพยายามที่จะสืบคดีเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับพ่อและพี่ชายที่ตายไป พร้อม ๆ กับที่เธอเองก็สร้างผลงานมากมายจนได้เข้าเฝ้าพระเจ้าซุกจงอย่างเป็นทางการ เธอมีความสามารถจนเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าซุกจงจนก่อเกิดความสัมพันธ์ขึ้น จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นนางในถวายตัว และภายหลังก็ได้เลื่อนขั้นเป็นพระสนมซุกวอน แต่ก็มีพระสนมฮีบิน ที่คอยวางแผนให้ร้ายนางมาตลอด นางจึงต้องอาศัยความดีและความสามารถในการคลี่คลายคดีในการช่วยให้ตนเองรอดพ้นจากวิกฤติครั้งแล้วครั้งเล่า

แม้ว่าต่อมา นางจะมีโอกาสได้เป็นพระมเหสี แต่ก็ปฏิเสธตำแหน่งนี้เพื่อที่จะปกป้ององค์ชายรัชทายาท องค์ชายลียุนซึ่งเป็นพระโอรสของพระสนมฮีบินและเพื่อองค์ชายกึม (องค์ชายยอนอิง) ซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์เอง จึงได้ถวายองค์ชายกึม (องค์ชายยอนอิง) ให้เป็นพระโอรสบุญธรรมของพระมเหสี แล้วเลือกที่จะไปอยู่นอกวังหลวง เพื่อคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่ได้รับความยุติธรรม

Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 50 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 51 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 51 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 52 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 52 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 53 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 53 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 54 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 54 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 55 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 55 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 56 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 56 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 57 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 57 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 58 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 58 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 59 - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 59 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 60 จบ - ไฟล์เสีย
Dong Yi – ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ – ตอนที่ 60 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย