Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย

Doctor X Season 1 - ยอดคุณหมอนิรนาม - บรรยายไทย

Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย

เรื่องราวของไดมอน มิจิโกะ (โยเนะคุระ เรียวโกะ) แพทย์อิสระที่ได้เข้าทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่กำลังสูญเสียอำนาจและขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากสภาพการทำงานที่หนักขึ้นทำให้แพทย์หลายคนต้องลาออกไป การเข้ามาทำงานของเธอในฐานะแพทย์อิสระจึงไม่ได้รับการยอมรับ เธอต้องใช้ทักษะการผ่าตัดอันเฉียบคมเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 จบ - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Doctor X Season 1 – ยอดคุณหมอนิรนาม – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย