บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม

Doctor X - ยอดคุณหมอนิรนาม

Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม

เรื่่องราวของไดมอน มิจิโกะ (โยเนะคุระ เรียวโกะ)
แพทย์อิสระที่ได้เข้าทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่กำลังสูญเสียอำนาจและขาดแคลนบุคลากร
เนื่องจากสภาพการทำงานหนักขึ้นทำให้แพทย์หลายคนต้อง
ลาออกไป การเข้ามาทำงานของเธอในฐานะแพทย์อิสระจึง
ไม่ได้รับการยอมรับ เธอต้องใช้ทักษะการผ่าตัดอัน
เฉียบคมเพื่อพิสูจน์ตัวเอง