บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Damnation

Damnation

Damnation

Damnation (แผ่นดินเดือด) ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ชายแปลกหน้าผู้มีประวัติด้านความรุนแรงคนหนึ่งปลอมเป็นนักเทศน์และปลุกระดมให้เหล่าชาวไร่ในแถบชนบทของไอโอวาลุกฮือขึ้นประท้วง

Loading...