Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์

Curse of the Royal Harem - ศึกรักนางพญาหงส์

Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์

เรื่องราวความรักในวังหลัง การแย่งชิงอำนาจของอิสตรี
ฮ่องเต้ แสดงโดยเฉินจิ่นหง ขัดคำสั่งของฮองไทเฮา ที่ต้องการให้ซวนซวนซึ่งเป็นพระสนมของพี่ชายฮ่องเต้ ฆ่าตัวตายตามพระสวามีที่สิ้นชีพในสนามรบ
ฮ่องเต้ซึ่งหลงรักนางมานาน ได้แต่งตั้งนางเป็นพระสนม ทำให้ฮองเฮา แสดงโดย หูเหิงเอ๋อ ไม่พอใจนำมาสู่ความวุ่นวายในวังหลัง

Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 31 จบ - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 31 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 20 **ขออภัยมีปัญหาเรื่องเสียง** - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 20 **ขออภัยมีปัญหาเรื่องเสียง** (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 21 **ขออภัยมีปัญหาเรื่องเสียง** - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 21 **ขออภัยมีปัญหาเรื่องเสียง** (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Curse of the Royal Harem – ศึกรักนางพญาหงส์ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย