Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย

Clothing the World - ผ้าทอชีวิต - บรรยายไทย

Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย

Clothing the world ร้อยเส้นรัก ถักทอผ้า หรือชื่อในภาษาจีนคือ (Tian Ya Zhi Nv)
เรื่องราวของ หวงเฉี่ยวเอ๋อ เด็กหญิงกำพร้าที่ทำงานเป็นสาวทอผ้าจนได้เข้าไปทำงาน พบเจอกับเรื่องราวมากมาย ทั้งความรักกับองครักษ์หนุ่ม หลินมู่เฟย
เพื่อนสมัยเด็กอย่างฟางหนิง องค์หญิงเอาแต่พระทัยเจ้าเจียอี้ การแก่งแย่งชิงดีในวังหลังและในหางหนี่เก๋อ มิตรภาพในหมู่เพื่อน การศึกสงครามระหว่างต้าซ่งกับมองโกล
ชีวิตที่พลิกผันจนสุดท้ายกลายเป็นหวงเต้าโผผู้คิดค้นเครื่องปั่นฝ้าย เรื่องนี้มีทั้งหมด 36 ตอนจบค่ะ

Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 จบ - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Clothing the World – ผ้าทอชีวิต – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย