Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก

Chronicle of Life - กรงขังแห่งรัก

Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก

เรื่องราวของความรัก ความแค้น การให้อภัย ระหว่างจักรพรรดิคังซีและสาวน้อยหลินหลาง ที่ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นโศกนาฎกรรมสุดแสนบีบคั้นจิตใจ …..รัชศกคังซี ปีที่แปด ขุนนางอ๋าวป้ายถูกจับกุม อาปู้น่ายขุนนางผู้ภักดีถูกปรักปรำจนต้องโทษประหารทั้งตระกูล เหลียงเอ๋อร์ผู้เป็นบุตรสาวซึ่งอายุสิบปีในตอนนั้น ต้องมองดูคนทั้งครอบครัวถูกประหัตประหาร แต่โชคดีที่ตัวเองหนีรอดมาได้ ระหว่างที่เหลียงเอ๋อร์หลบหนีได้เจอกับคังซีครั้งทรงพระเยาว์ โดยต่างฝ่ายไม่รู้ถึงฐานะแท้จริง การฝ่าฟันภยันตรายร่วมกันในครั้งนั้นกลายเป็นความทรงจำที่แนบแน่นตราตรึง ทั้งยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะพบหน้ากันอีกครั้ง

Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 37 จบ - ไฟล์เสีย
Chronicle of Life – กรงขังแห่งรัก – ตอนที่ 37 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย