Children of a Lesser God – บรรยายไทย

Children of a Lesser God - บรรยายไทย

Children of a Lesser God – บรรยายไทย

ชุนแจอิล (คังจีฮวาน) เป็นนักสืบชั้นยอดที่มี IQ อัจฉริยะผู้ที่ได้รับคำแนะนำจากข้อเท็จจริงตรรกะและตัวเลขเท่านั้น ในขณะเดียวกัน คิมแดน (คิมอ๊กบิน) เธอคือนักสืบมือใหม่ที่สามารถมองเห็นผีได้ พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อค้นพบแผนการสมรู้ร่วมคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ทรงพลัง

Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ - ไฟล์เสีย
Children of a Lesser God – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย