บาคาร่า

Bu Bu Jing Xin

Bu Bu Jing Xin

Bu Bu Jing Xin

Bu Bu Jing Xin (ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์) ออกอากาศ ทางช่อง 3sd
Bu Bu Jing Xin (ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์) ออกอากาศ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
Bu Bu Jing Xin (ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์) ออกอากาศ เวลา 14.00-16.00 น.