Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย

Border Town Prodigal - ดาบจอมภพ - บรรยายไทย

Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย

สร้างจากนิยายกำลังภายในของโกวเล้ง เรื่อง ดาบจอมภพ (จอมเสเพลชายแดน) ในชุดมีดบินลี้น้อย ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องต่อจากฤทธิ์มีดสั้น เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้น การออกตามหาศัตรูทีล้มล้างตระกูล เรื่องราวของโป่วอั้งเซาะทายาทสำนักดาบเทพยดา อีกหนึ่งคือเอี๊ยบไคทายาทของมีดบินลี้น้อยที่เข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้ แต่ความจริงแล้วทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อน ตลอดทั้งเรื่องมีแต่ความปวดร้าวรันทด แต่ก็ยังแฝงไปด้วยคุณธรรมน้ำมิตรและการให้อภัย

Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 50 จบ - ไฟล์เสีย
Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย – ตอนที่ 50 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย