บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

99 Years of Love JapaneseAmericans – 99 ปี สงครามความทรงจำ

99 Years of Love JapaneseAmericans - 99 ปี สงครามความทรงจำ

99 Years of Love JapaneseAmericans – 99 ปี สงครามความทรงจำ

In 1910, Chokichi Hiramatsu (Tsuyoshi Kusanagi) immigrates to
the United States for a better life. He starts off as a seasonal
laborer in the U.S. and through hard work eventually buys a farm
with his wife Tomo. Chokichi and Tomo have four children through
their marriage.
In 1940, relations between Japan and the U.S. deteriorates, making
life difficult for Chokichis family. Chokichis eldest son Ichiro
(Tsuyoshi Kusanagi) turns 18 and faces discrimination at his
university. Nevertheless, Ichiro falls in love with Shinobu
(Yukie Nakama), the daughter of a consulate staff member.
Shinobu comes to the Hiramatsus farm to help the family
with their work. During this time, Ichiros younger brother Jiro
(Kenichi Matsuyama) develops a crush on Shinobu.
When war breaks out between Japan and the U.S., Chokichi
is arrested by the F.B.I. and sent to a detention camp. His family
members also get sent to detention camps, with daughters
Shizu & Sachi expelled to Japan.
To gain the trust of the American government, Ichiro then pledges
his allegiance to the U.S. and enlists in the war. Ichiro is sent to
fight on the front lines in Europe. Meanwhile, Shizu becomes
caught in the atomic bombing of Hiroshima & Sachi is caught in the
war in Okinawa. Younger brother Jiro attempts to shield Shinobu
from further troubles, while also protecting the Hiramatsu farm