บาคาร่า

64 คดีลับปริศนา

64 คดีลับปริศนา

64 คดีลับปริศนา

7วัน ก่อนสิ้นสุดปีโชวะที่ 64 เกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ
คดีสุดท้ายของยุคโชวะ ที่มีรหัสเรียกว่า… 64 คดีลับปริศนา