เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past

เจาะเวลาหาจิ๋นซี - A Step into the Past

เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past

ซีรีส์เรื่องเยื่ยมจากแดนมังกรจากนิยายกำลังภายในแนวไซไฟ เมื่อเซี่ยงเส้าหลงนักอวกาศหนุ่ม ผู้ทำการทดสอบโปรเจกใหม่โดยใช้ยานอวกาศ เพื่อเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีต แต่ได้เกิดความผิดพลาดทำให้เขาถูกส่งไปในอดีตเมื่อ 2 พันปีก่อน ซึ่งขณะนั้นเป็นยุคสงครามประวัติศาสตร์สมัยจิ๋นซีฮ่องเต้
อิ๋งเจิ้ง ซึ่งต่อมาก็คือจิ๋นซีฮ่องเต้ แต่ในเวลานั้นยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ อิ๋งเจิ้งถูกจับตัวเป็นตัวประกันที่แคว้นจ้าว เซี่ยงเส้าหลงที่อยากจะย้อนเวลากลับไปยังปัจจุบันจึงตัดสินใจตามหาอิ๋งเจิ้งและช่วยเหลืออิ๋งเจิ้งจนขึ้นครองราชย์ได้ในที่สุด แต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อการเดินทางย้อนเวลาไปในอดีตของเขาทำให้เขาต้องเผชิญกับเรื่องไม่คาดฝันเมื่อเขาตกหลุมรักกับแม่นางซิงหยิน เขาจะสามารถกลับไปยังยุคปัจจุบันได้หรือไม่ อย่าลืมติดตามชม

เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 2 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 2 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 3 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 3 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 4 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 4 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 4 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 5 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 5 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 5 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 6 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 6 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 6 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 7 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 7 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 7 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 8 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 8 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 8 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 9 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 9 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 9 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 10 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 10 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 10 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 11 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 11 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 11 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 12 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 12 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 12 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 13 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 13 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
เจาะเวลาหาจิ๋นซี – A Step into the Past – ตอนที่ 13 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย