พระพิฆเนศ มหาเทพแห่งความสำเร็จ

พระพิฆเนศ มหาเทพแห่งความสำเร็จ

พระพิฆเนศ มหาเทพแห่งความสำเร็จ

พระพิฆเนศ มหาเทพแห่งความสำเร็จ คือเรื่องราวแสนวิเศษของประวัติพระพิฆเนศ ตั้งแต่ประสูติ ตำนานกล่าวว่า พระนางปารวตี ชายาแห่งพระศิวะปรารถนามีบุตร พระศิวะจึงแนะนำให้พระนางไปบำเพ็ญบุญพรต (บุน-ยะ-พรด)

เมื่อพระนางได้บาเพ็ญบุญพรตสมบูรณ์แล้ว พระผู้เป็นเจ้าจึงมาปรากฏและประทานพรว่า พระองค์เองจะอวตารลงมากำเนิดเป็นบุตรของพระนาง

เทวีปารวตี เสกสร้างพระกุมารงามสง่าจากขมิ้นที่ไล้ทาพระฉวีวรรณ แล้วถือเป็นบุตรของพระนาง และมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้เฝ้าอารักขา

เหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ใจต่อมาก็คือ พระกุมารพระองค์น้อยต้องปะทะประมือกับพระศิวะ บิดาของตน และแล้วในไม่ช้า พระกุมารก็ได้รับพระเศียรใหม่เป็น คชเศียร

อีกหนึ่งเหตุการณ์อันเป็นที่เลื่องลือจากตำนานของพระพิฆเนศ นั่นคือการแข่งขันกันระหว่างพระองค์กับพระเชษฐาการติเกยะ (กา-ระ-ติ-เก-ยะ) หากใครเดินทางครบจบ 3 โลกแล้วกลับมาก่อนผู้นั้นจะได้รับผลไม้แห่งปัญญาเป็นรางวัล เมื่อพระการติเกยะเริ่มเดินทางออกไปแล้ว พระพิฆเนศกลับเดินเวียนรอบบิดามารดา เมื่อพี่ชายกลับมาจึงถามสาเหตุ พระพิฆเนศ ตอบว่า พระศิวะและพระนางปารวตีคือโลกทั้งสาม ดังนั้นพระพิฆเนศจึงได้รับผลไม้แห่งปัญญา

พระพิฆเนศ บุตรแห่งพระศิวะและพระนางปารวตี คือมหาเทพแห่งความสำเร็จ ผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งมวล และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นศิริมงคล